ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Продукти за сгради


За Реактивни товари…натисни линка
 
За Активни товари….по долу

За Бойлер до 3 кв. Електронен модул - влагозащитен

tab.jpgЗа какво служи
За бойлери балонен тип до 3.5 кв мощност.

Функции
Подава различни импулси с цел намаляване на консумираната ел.енергия.Температурата се подържа от фабрично вградения терморегулатор.

Икономия в проценти
При входяща студена вода 10-20 градуса икономия от 18 до 25 % в зависимост от сезона, мястото на бойлера и др.

Опции

При модел с вграден електронен термостат температурата се подържа от модула.

Монтаж
Монтажът на модула може да бъде извършен както от квалифициран елтехник така и от лица с основни познания по елтехника.За монтаж на модул с вграден терморегулатор монтажа се извършва от елтехник по посочения в упътването начин.

Цени
Модел без тем.регулатор140 лв.в цената не влиза доставката
Модел с тем.регулатор 170 лв. в цената не влиза доставкатаВидеонаблюдение

Цената на системата за цялата сграда варира в зависимост от опциите, брой канали, сигнално известителни и др. опции.Цената включва доставка на материали, монтаж, тестване и запуск на системата.


Външни светещи реклами

vsrekl.jpgФирмата извършва изграждане на ел.инсталация за осветление и управление на външни и вътрешни реклами. Възможности: - Функция ден и нощ вкл./изкл..
- Компютърно управление на лампите (бягащи и мигащи осветления, анимация и др.) по желание на клиента Цени след уточнение на проекта.

Автоматичен димоотвеждащ люк


Люка се монтира на посоченото от ППО инспектор място. При възникване на пожар люка се отваря сам независимо от ел. захранването.

Вариант 1: Люка се отваря при задействане от ПП бутон.
Вариант 2: Люка се отваря при появата на дим автоматично по електронен път.
Цени електромеханика, рамка, стопери и блокировки до 100 кг.тегло на люка, доставка и монтаж 550 лв.Цена на захранващ блок и UPS доставка и монтаж330 лв.Цената не включва кабелното трасе.
  

ДВУКАНАЛНО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

dualchanel.jpgЗа какво служи:
В модула се включват 1 или 2 отоплителни печки без вентилатори, готварски печки и др.нагреватели до 3 кв.едното

Функции:
Подава различни импулси с цел намаляване на консумираната ел.енергия.Температурата се подържа от фабрично вградения терморегулатор на печките или от самия модул.

3.Икономия в проценти:
Гарантирана икономия минимум18 %при пълна мощност на уреда.Технологично възможен максимум:
При модел без външен терморегулатор35 %

4.Опции:
Регулиране на тем. на отоплителния уред през модула с цел елиминиране негативите на механичния термостат
Функция добавена мощност за домакински уреди/фритюрници,котлони и др./
Регулиране стайната температура с точност до 2 гр.
Система против смущения в ел.мрежата.
Система за повишаване с 1,34 коефицент КПД на нагревателите
Подържане без ограничение във времето на настроената икономия ток
Цифрово управление на вашите уреди
Запазва и удължава живота на нагревателите
Възможност за включва на 2 напълно отделни и самостоятелни уреда и възможност за отделна настройка.

5. Ценa: 170 лв.


Аларми за складови и други помещения


alarma.jpgОхраняват частично или изцяло складовото помещение. Функции: При влизане в охраняемата зона могат да се включат записващи устройства, звуков и светлинен източник (сирена, светкавица, шокови датчици и др.). Средна цена 18.40$ на точка, без цена на видео записваща система и кабели.


 


Включване на консуматори дистанционно чрез телефонна линия, компютърна мрежа, GSM и др.
remotecontroling.jpgНачин на работа : Уредите - бойлери, отопление или друго се вкл./изкл. по желание от гореизброените начини или автоматично по програма. Цена от170. лв.нагоре, като включва доставка, монтаж, проби и запуск на системата.  МОБИЛНО УСТРОЙСТВО С ВЪНШЕН КОНТАКТ

svun6kont.jpg1.За какво служи:
В модула се включват отоплителни печки без вентилатори,готварски печки и др.нагреватели до 3 кв.

2.Функции:
Подава различни импулси с цел намаляване на консумираната ел.енергия.Температурата се подържа от фабрично вградения терморегулатор на печките или от самия модул.

3.Икономия в проценти:
Гарантирана икономия минимум18 %при пълна мощност на уреда.Технологично възможен максимум:
При модел без външен терморегулатор35 %

4.Опции:
Регулиране на тем. на отоплителния уред през модула с цел елиминиране негативите на механичния термостат
Функция добавена мощност за домакински уреди/фритюрници,котлони и др./
Регулиране стайната температура с точност до 2 гр.
Система против смущения в ел.мрежата.
Система за повишаване с 1,34 коефицент КПД на нагревателите
Подържане без ограничение във времето на настроената икономия ток
Цифрово управление на вашите уреди
Запазва и удължава живота на нагревателите

6. Ценa:150 лв
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕЛЕКТРОНИКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ  ЗА ПАРНО С ВОДА ЗА НАМАЛЯНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА

zaparnosvoda.jpgЕлектронен модул за управление и снижаване разхода на ток на монофазно или трифазно водно електрическо парно. При комплексно изграждане се достига икономия до35 %.

ФУКЦИИ:
-поддържа зададената от потребителя температура на водата. Изключва автоматично част от нагревателите, когато това е необходимо
-подава на импулси захранване към нагревателите, което силно намаля разхода на ток.

ОПЦИИ:
-електрониката следи стайната и водната температура и съобразно двете стойности подава необходимото количество ел.енергия
-час за включване/изключване на зададено от потребителя време-16 седмични промени
-включване/изключване по телефона(стационарен или мобилен) за желаното от потребителя време
-функция против замръзване-при отсъствие на живущите парното включва автоматично когато температурата спадне под 5 С в помещението и поддържа около 5 С във всички стаи
-парното се включва автоматично в началото на отоплителния сезон и изключва автоматично пи затопляне в края на сезона.

Цена :
-800лв.базов модел без цена за монтаж
-приблизителна цена за монтаж 50-150 лв. За Отопление със сухи радиатори

SHPIM1341.JPGОтоплението се изгражда без водопреносни тръби и радиатори. На мястото на водните радиатори(обикновено под прозорците) се поставят радиатори с мощност 300-600W, пълни с кварцов пясък. Те са много икономични тъй като кварцовият пясък има свойството да отделя топлина дълго време след като престане да бъде нагрявано. Всички радиатори се нагряват от едно общо табло с приблизителни размери 400/600/200мм
Ефективност : 200-400W консумация на час за една стая отопяема площ (20-25кв.м.)

ФУКЦИИ:
-поддържа зададената от потребителя температура на радиаторите. Изключва автоматично част от нагревателите, когато това е необходимо
-подава на импулси захранване към нагревателите, което силно намаля разхода на ток

SHPIM1657.JPGОПЦИИ:
-електрониката следи стайната температура и температурата на радиаторите и съобразно двете стойности подава необходимото количество ел.енергия
-възможност за включване само на една или повече стаи по време и температура желани от потребителя
-целогодишно системата осигурява топла вода чрез балонен бойлер, управляван автоматично спрямо нуждите на потребителя
-час за включване/изключване на зададено от потребителя време-16 седмични промени
-включване/изключване по телефона(стационарен или мобилен) за желаното от потребителя време
-функция против замръзване-при отсъствие на живущите парното включва автоматично когато температурата спадне под 5 С в помещението и поддържа около 5 С във всички стаи
-парното се включва автоматично в началото на отоплителния сезон и изключва автоматично пи затопляне в края на сезона
Пример: при жилище с квадратура 85 кв.м. -среден разход за отпление 70 -110 лв. на месецДва радиатора по 600 W със наше устройство за икономия на ток харчи 950 W на час.

Цена:
приблизително от46 лв. до 55 лв.за 1кв.м. отопляема площ.
Цената включва всичко(доставка и монтаж), вкючително и радиаторите. За обекти над 100 км.отдаличени от Пловдив към цената се добавя 3 % от общата цена 


Контрол на достъп в помещения.

Вариант 1: Чрез карти с информационен носител, като картата се вкарва в четеца и вратата се отблокира.
Вариант 2: След въвеждане на 4 цифрен код, достъпа е разрешен в помещението.  


Електронен поздрав за гости.

Устройството автоматично поздравява всеки който влиза във фоайето, или друго помещение с предварително записан поздрав с времетраене до 2 мин.

Начин на работа:
При движение в зоната на обхвата устройството се включва и "изговаря" записаният предварително текст. Устройството е без касета, лента, диск или друг механичен носител и е годно за дългосрочна експлоатация. Лесно се презаписва и настройва.
Пример: На главния вход се монтират 2 устройства които сработват при влизане на човек и "изговарят" "Добре дошли" на български и английски език, а при излизане "изговаря " "Довиждане".

Цена за 1бр.устройство доставка и монтаж 190 лв.Цената не включва кабелното трасе.  МОДУЛ ЗА АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА

Електронен модул за управление и снижаване разхода на ток на акумолиращи печки. Ефективност до 50 %.

ФУКЦИИ :
-Печката работи по обичайния начин
-Намалява консумацията като запазва температурата на печката.

Ценa: 170 лв.МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

onechannel.jpgЗа какво служи:
В модула се включват отоплителни печки без вентилатори, готварски печки и др.нагреватели до 3 кв.

Функции:
Подава различни импулси с цел намаляване на консумираната ел.енергия.Температурата се подържа от фабрично вградения терморегулатор на печките или от самия модул.

Икономия в проценти:
Гарантирана икономия минимум18 %при пълна мощност на уреда.Технологично възможен максимум:
При модел без външен терморегулатор
35 %

Опции:
Регулиране на тем. на отоплителния уред през модула с цел елиминиране негативите на механичния термостат
Функция добавена мощност за домакински уреди/фритюрници,котлони и др./
Регулиране стайната температура с точност до 2 гр.
Система против смущения в ел.мрежата.
Система за повишаване с 1,34 коефицент КПД на нагревателите
Подържане без ограничение във времето на настроената икономия ток
Цифрово управление на вашите уреди
Запазва и удължава живота на нагревателите

Цени: 140 лв
МОДУЛ ЗА КАФЕ МАШИНИ


kafeavtomati.jpgМодула е подходящ заеднофазна, двуфазнаи трифазна кафе машина. Поддържа с много висока точност 90 градусана водата и намаля консумираната електроенергия с около 25-30 %

Цени без монтаж:
-за монофазно-190 лв.
-за двуфазно-240 лв.
-за трифазно-280 лв.

Музикално озвучителна система


soundforge.jpgВариант 1: Озвучаване на всички помещения посочени от инвеститора от 1 източник (радиоприемник, музикална уредба др.).Системата не позволява избор на канали.

Цена за доставка и монтаж:33 лв.за един говорител и1.70 лв.за 1 л.м.кабел.В цената не е включена музикалната уредба, усилвателите и др.
Вариант 2: Многоканална уредба с възможност за избиране на различни музикални канали. Цена след съставяне на проекта
Озонатори


Устройство за освежаване на въздуха по електрически път (без химични вещества). Цена след одобрение на проекта. Светещи табели (авариен изход)

Доставка и монтаж на 1 бр. табела66 лв.Не е включена цената на захранващия кабел.СИМУЛАЦИОННИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ

Към Вашата ел. инсталация може да се монтира симулативна, която имитира присъствие на хора, когато няма никой в дома. Тя издава шумове, включва и изключва осветлението автоматично, като по този начин гони крадците. Ако все пак в жилището проникне нежелан посетител, се включва аларма, заедно с всички лампи в дома, уведомяваща собствениците по посочен от него начин-по телефон, GSM или компютър, в полицията или СОТ

Цени от 71 лв. до 130 лв. за 1 бр.включване на лампа или звуков източник, но не по-малко от260 лв. за едно жилище ( в цената не се включва монтажа и стандартната аларма ). Осветителните тела(полилеи, лампи, аплици и др.), както и звуковия източник(радио, звукови сирени и други) не са включени в цената. Цената на кабелите се калкулира съобразно проекта.МОДУЛ ЗА МНОГОКАНАЛНИ ТРИФАЗНИ КОНСУМАТОРИ С МОЩНОСТИ НАД 3 kW

golemimo6tnosti.jpgМодула може да се инсталира до етажното апартаментно табло и да управлява(захранва) различни консуматори. Например бойлера в комбинации с подовото отопление или радиатора, акумолираща печка, готварска печка или др. консуматор. Броя на каналите (консуматорите) е без ограничение, както и тяхната мощност.

Условия за употреба и монтаж:
-на един токов кръг да няма включени други консуматори, несъвместими с нашите системи, например готварската печка да е на един токов кръг с хладилника, телевизора, компюпъра, климатика и др.

ОПЦИИ:
-електрониката следи стайната температура и съобразно това подава необходимото количество ел.енергия
-час за включване/изключване на зададено от потребителя време-16 седмични промени
-включване/изключване по телефона(стационарен или мобилен) за желаното от потребителя време
-функция против замръзване-при отсъствие на живущите парното включва автоматично когато температурата спадне под 5 С в помещението и поддържа около 5 С във всички стаи
-Могат да бъдат включени и консуматори на трифазен ток, както и водно парно на ток

ЦЕНА:
-350 лв. за основния двуканален модул
-120 лв. за всеки допълнителен канал
Цените са без монтаж.МОДУЛ ЗА МОЩНОСТИ НАД 3 kW

Модула може да се инсталира до етажното апартаментно табло и да управлява(захранва) различни консуматори. Например бойлера в комбинации с подовото отопление или радиатора, акумолираща печка, готварска печка или др. консуматор. Броя на каналите(консуматорите) е без ограничение, както и тяхната мощност.

Условия за употреба и монтаж:
-на един токов кръг да няма включени други консуматори, несъвместими с нашите системи, например готварската печка да е на един токов кръг с хладилника, телевизора, компюпъра, климатика и др.

ОПЦИИ:
-електрониката следи стайната температура и съобразно това подава необходимото количество ел.енергия
-час за включване/изключване на зададено от потребителя време-16 седмични промени
-включване/изключване по телефона(стационарен или мобилен) за желаното от потребителя време
-функция против замръзване-при отсъствие на живущите парното включва автоматично когато температурата спадне под 5 С в помещението и поддържа около 5 С във всички стаи

ЦЕНА:
-230 лв. за основния двуканален модул
-55 лв. за всеки допълнителен канал до 3.5 kw или53 лв. за всеки допълнителен канал с мощност над 3.5 kw
Цените са без монтаж. Не позволява връзване към трифазни консуматори или водно парно на ток


Електронни камбанки

Монтират се в помещение където е необходимо да се чува когато влиза посетител.
Начин на работа: При отваряне на вратата устройството имитира звук на камбанки или други звукови източници
Цена доставка и монтаж между35 лв.и75 лв.за 1бр.включително кабелното трасеИнтернет

До всеки апартамент може да се инсталира компютърна мрежа за интернет.
Цени за доставка и монтаж на кабел3 лв. за л.м.; доставка и монтаж на компютърни розетки 6 лв.за единична и7 лв. за двойна розетка.Телевизионна система

Може да се инсталира до всеки апартамент.
Цени за доставка и монтаж: 2.30 лв. за 1 л.м. кабел;2.60 лв. за единична розетка и3.50 лв. за двойна.
Цената не включва усилвателя на телевизионният сигнал. Неговата цена се определя от броя на телевизионните розетки и дължината на кабела.  Домофони и разговорни системи

Предлагаме обща разговорна инсталация свързваща апартаментите в сградата в обща мрежа.
Във всеки апартамент в сградата се монтират домофонна слушалка, чрез която може да се води разговор с всеки апартамент в сградата, администрацията, обслужващият персонал и т.н.

Цена от26 лв.до66 лв.за 1 слушалка и монтаж. Не е включена цена на кабел и централа.  ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

Електронният модул за подово отопление е едно от най-ефективните устройства, предлагани от фирмата. При техническа възможност е възможно да се достигне дори50 %икономия на ток.

ФУКЦИИ:
-поддържа зададената от потребителя температура на пода. Изключва автоматично част от нагревателите, когато това е необходимо
-подава на импулси захранване към нагревателите, което силно намаля разхода на ток

ОПЦИИ:
-електрониката следи температурата на въздуха и пода и съобразно двете стойности подава необходимото количество ел.енергия
-час за включване/изключване на зададено от потребителя време-16 седмичнипрограми
-включване/изключване по телефона(стационарен или мобилен) за желаното от потребителя време
-функция против замръзване-при отсъствие на живущите парното включва автоматично когато температурата спадне под 5 С в помещението и поддържа около 5 С във всички стаи
-подовото отопление се включва автоматично в началото на отоплителния сезон и изключва автоматично пи затопляне в края на сезона

Цена:210 лв.Система предпазваща от заледяване.

Предпазва водосточните тръби, тръбопроводи за права вода, улуци, външни стъпала, тротоари,площадки и др.от замръзване и заледяване. Системата автоматично се включва, при наличие на влага или вода и температура близка до 0 градуса. Предпазва от заледяване и отпада необходимостта от почистване на снега.
Цена на материали от190 лв до 350 лв.за дължина до 50 м. за 1 л.м. за улуци и до38 лв. кв.м. отопляема площ. Термостати и датчици от75 лв.до150 лв. Цена за монтаж на улуци 17 лв.за л.м. и 10 лв.за кв. м. отопляема площ. Разход на ток от 0.4 до 1.6 kw./час.Детски кът.

Устройство за забавление на деца, със звукови и светлинни ефекти които се променят. Системата е напълнообезопасена и работи на 12 V.  Фирмата работи само с корпоративни клиенти и дейността и не е обвързана по никакъв начин по смисъла на ЗЗП.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Фирмени клиенти
Изпълнени проекти - Фирмени клиенти
Брой снимки: 15
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.