ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Техническа пояснителна запискаЗагряването на водата става по метода на електролизата, като съоръжението няма нагреватели, контактори, релета, което гарантира дълготрайност на съоръжението. Безопасност и експлоатация:
 Котелът има стандартни защити  по БДС  и фирмени., електрически, по налягане.
Независимо от външните условия и фактори, електричество не може да попадне  в топлоносителя или по корпуса на котела.Прекъсването на нулевия или заземителния кабел не водят до електрически оттечки, нито във водата, нито в корпуса.
 Габарити –след оглед, приблизителни размери-100/80/60 см. или геометрична форма, съобразена с мястото на монтажа и работата на котела.
 Размери на тръбите-входяща и изходяща вода - 1/2 до 3 цола външна резба (мъжко). Разстоянието от пода до входящата тръба - 10-15 см, разстояние между двете тръби-център/център-98/102 см. Тръбите излизат около 55 мм извън котела.
 Обща маса-около от 10 до 100 кг, конструкция паралелепипед с четири крачета с резба за нивелиране. Работно положение-хоризонтално или вертикално.
 Електрическа част-котелът се захранва с 5-жилен кабел тип СВТ, който влиза в котела от противоположната страна на тръбите. За входа на кабела може да бъде технологичен отвор на горната част или на някоя от страниците, но не и задния капак. Сечение на кабела-след оглед.Допуска се и сечение ….. квм, което може да се приеме, в случай че захранващото табло е в непосредствена близост до котела.Ел. връзката се осъществява чрез кабелни обувки и твърда болтова връзка.
 Ел.защити-чрез автоматични предпазители, дистанционни стопове, токова защита. Конструктивната част, в която се извършва електродния процес, е монтирана върху диелектричен материал с характеристики 100 C работна температура и 7500 V пробив по напрежение. Защита по температура, изключватели по температура, по токово-температурна разлика (линейната зависимост между тока и температурата на водата). При достигане на зададена предварителна стойност на тока, компараторът изключва оперативната верига на дадената електродна зона а при повишаване на налягането по някаква причина задейства стандартния защитен клапан по налягане. Aвтоматично котелът се зарежда с вода. Ако котелът се включи, без да има вода в системата, не се получава никаква повреда, тъй като няма нагреватели и вода, която да създаде капацитивната разлика на потенциалите между активния фазов проводник и пасивния нулев.
 Начин на работа-всички настройки са интуитивни и лесни за боравене. Може да зададете в какъв интервал от време да работи и на каква температура котелът. Може да си изберете както календарна(годишна) настройка, така и само по дните от седмицата.
Например, да се използва нощната тарифа и да се повишава температурата на водата.
Котелът е снабден с вграден електромер, брояч на часове, дисплей с текущи зададени параметри, ключ за превключване на авариен режим, т.е. котелът има резервен режим на работа.При авария автоматично/ръчно преминава в резервния режим.
 Експлоатация и обслужване-на всеки 200-250 дена работа е желателно да се прави елементарна профилактика, която се състои в почистване на местата, събиращи прах. Приблизителен срок на експлоатация преди основната профилактика-7-8 г.Схема на свързване

sxema-web.jpg

 
За повече информация разгледайте подробно сайта!
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Фирмени клиенти
Изпълнени проекти - Фирмени клиенти
Брой снимки: 15
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.