ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Слънцето


sun1.jpgСлънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат от ядрено-съединителни реакции. Слънчевата радиация на един квадратен метър от земната повърхност възлиза на 1360 J/s енергия или 1360 вата мощност. Като се отчита влиянието на атмосферата, тази мощност се свежда след закръгляне до 1000 вата или 1 киловат.

Навсякъде се правят опити за оползотворяването на слънчевите лъчи за добив на електричество и други цели, защото слънчевия източник на енергия е най-изгоден, защото нито замърсява, нито създава опасност от прегряване на планетата.

Температурата на слънчевата корона е 6000° С. В резултат на процесите, които протичат в нея към пространството и в частност към Земята, се излъчват видимата светлина, космически лъчи, инфрачелвени, ултравиолетови и други лъчи от слънчевия спектър. Стигайки до повърхността на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява обратно в космоса (10%). Друга част от нея, от порядъка на 30%, се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве. Около 37% от слънчевата енергия се акумулира от океана. Част от тази енергия се запазва чрез биосинтеза. Биосферата използва едва 0,08% от слънчевата радиация. Това спомага да не се получи пренатрупване на "уловена" слънчева енергия. Всичко, което Земята поема като енергия, се излъчва обратно в космоса. Благодарение на това се запазва температурно равновесието. Така средната температура на Земята е 20°С. Измененията в интензитета на слънчевата радиация , в годишните времена, са от порядъка на 3,5 %, т.е. незначителни. Слънчевото лъчение се характеризира с така наречената "постоянна слънчева константа". Тя е от порядъка на 1380 W/m2 и е слънчевата енергия, която достига земната орбита. Част от нея се губи при преминаването на светлинното лъчение през атмосферата. Така в ясен слънчев ден пада на земната повърхност около 1 кW на 1 m2 перпендикулярно на слънчевите лъчи. Разсейването в атмосферата е по-голямо, когато въздуха е по-влажен и по-прашен. Спектърът на лъчите, които достигат до земната повърхност е от 0,3 до 3 µm (ултравиолетови, видими и инфрачервени). При процеса фотосинтеза, усвояването на слънчевата енергия и акумулирането й в биомасата е с КПД 14%. При слънчевите съоръжения може да стигне до 90%.
Слънчевите дни в различните райони на България са между 200 и 270 за година.


Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
За басейни
Продукти - За басейни
Брой снимки: 7
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.