ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Електронни Табла за Подобряване Енергийната Ефективност при Консуматори Различни от Нагреватели - Реактивни Товари


      Настоящата информация е общо информационна и НЕ е инженерно образователна. Фирмата  НЕ  носи отговорност за причинени вреди от и на частни лица или фирми които на база тази информация се опитват да реализират подобни съоръжение. Същите са сложни инженерни системи и самоделни опити за направата им крие опасност от електрически удар и нараняване, като и авария в електро-преносна мрежа.  
     Фирмата проектира, произвежда, доставя и монтира напълно експлоатационно готови табла за подобряване на работата и намаляване разхода на ел.енергия на консуматори различни от нагреватели. Подходящи са за всички видове: чилъри, асансьори, компютри и големи компютърни конфигурации, помпи, вентилатори, ескалатори, климатици, хладилници, лампи съдържащи газ, конвекторни печки, конвекторни автомати, вентилационни инсталации, инсталации за отопление и охлаждане чрез въздух, транспортни ленти, и всички други  съоръжения където има вградени електродвигатели и реактивни и капацитивни консуматори свързани с националната електро-преносна мрежа.
Тип „А” съоръжението допринася за икономия на електроенергия от 10 до 18 %. Използва метода на кондензаторите батерии и регулиране на косинус „Ф”
Тип „В” съоръжението допринася за икономия на електроенергия от 18 до 24 %. Използва метода на кондензаторите батерии и регулиране на косинус „Ф” заедно с огледално елиминиране на висшите хармоници.
Тип „С” съоръжението допринася за икономия на електроенергия от 24 до 34 %. Използва изцяло електронен способ за подобряване на посочените в Тип „А” и „В” съоръжението чрез софтуерно управление от специализиран контролер.
Основно съоръжението се монтират на ГРТ / главно разпределително табло /, като по този начин обхваща всички консуматори свързвани след главната електрическа линия. Представляват метални шкафове, изградени но БДС с желаната от клиента влаго устойчивост. Поддържането се извършава един път годишно по време на гаранционния срок / общо два пъти / и след това на абонаментен принцип или на повикване при техническа неизправност. Напълно обезопасени технически средства, безопасни при обичайна експлоатационна дейност в съответствие с конструктивно заложените технически показатели. Гаранционен срок 24 месеца, удължаване на гаранцията се заплаща допълнително при поръчката. Срокове за изпълнение от 3 до 45 работни дни в зависимост от сложността и натовареното производство. Всички модели подобряват работата на изброените съоръжения.

Считаме че настоящата информация е достатъчна за обичайния потребител. Отговорната политика на фирмата не позволява даването на повече информация с цел предотвратяването на опитите за копиране и последяващите поражения от електрически ток за трети лица и следствие на това въвличане в правни последица на фирмата.


Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
За басейни
Продукти - За басейни
Брой снимки: 7
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.