ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Преобразуване в електричество

pannel.jpgФотоволтаични елементи.
Това са елементите на така наречените "слънчеви панели" с преобразуват светлината в електричество.

Монокристален силиций.

Работи на принципа на P-N-P прехода. Все още тези устройства са много скъпи (вложената енергия за производството не може де се възстанови при работата им).

Поликристален силиций.

По-малки кристали се събират в един голям блок. Разпознават се по това че са на тъмни и светли зони.

Аморфен силиций.
Представени са в слънчевите батерии на калкулаторите. Температурен обхват-границите, в които работи устойчиво един елемент. Колкото повече се покачва температурата, толкова по-лошо работи елемента. Над 80?С вече не могат да работят.

Концентриране на слънчевите лъчи върху фотоелемента се прави понякога, но за целта трябва да има ефективно охлаждане. В противен случай не би могло да работи заради температурния обхват. Термо елементитe са все още скъпи. Все пак има начини от топлина да се добива ел. енергия на базата на разликата топло-студено. Нарича се ефект на Полтие.

Слънчева кула с вятърен генератор
В Изрел чрез концентратори и параболоично огледало, като лъчите се концентрират в земята, където преминават през кварцово стъкло и нагрява въздух. Така задвижва въздушна турбина.

Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Фирмени клиенти
Изпълнени проекти - Фирмени клиенти
Брой снимки: 15
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.