ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Производство на Ел.Табла за промишлени обекти


Ел.табла за енергийна ефективност на активни консуматори (активни ел.товари) за Хранително-Вкусовата, Сладкарската, Консервната и Млекопреработвателната Промишленост.Хотели, Фурни, Пекарни, Бойлери, Печки, управление на Пещи за изпичане на изделия от 0 до 400ºС свградена система за енергоспестяване и навсякъде където има нагреватели ( реотани ). 
  
Срок на възвращаемост на инвестицията ви от 12 до 18 месеца.
  
Пояснение:В случаите когато два или повече консуматора са в технологична близост например в едно помещение от общата цена се приспада между 12-15 % затова че са в общ шкаф. По този начин се намаля обема на системата и се понижава общата цена на таблото. Цена на монтаж - в зависимост от сложността на монтажа, времетраенето и отдалечеността на обекта от гр. Пловдив, или между 3 и 5% от стойността на таблото. Срок за изпълнение от 20 до 25 работни дниГаранционен срок - 24 месеца от датата на запускане. Гаранционното и след гаранционното обслужване се извършва както следва: 1 При елементарни повреди - от поддържащия персонал-фигурира в указанията за употреба.2 При повреди свързани с ел.захранването, окъсяване на нагреватели и др. се извършва от представителя по район или при невъзможност от представител на фирмата.3 Резервен режим на работа. Запазва се стария начин на работа и при нужда чрез бутон се превключва от единия към другия режим ( от ново към старо, от старо към ново). - извършва се от персонала на смяна , ( пекарите ) и др.Консуматора включен към табло управление лесно преминава в предишния режим на работа, може да работи толкова, колкото е нужно по стария начин. Пълна автоматична работа без намеса на персонал - оторизиран и личен достъп за настройки. Архивиране на работни данни. Пълен контрол на направения разход на ток. Срокове на отстраняване на повредите: В рамките на 3 работни дни фирмата поема задължението да отстрани повредата чрез свои представители, като през времето на престоя се работи по стария начин.Срок на експлоатация над 6 години.Начини на плащане:
  1. След подписване на договор за изпълнение се заплащат материалите – 70 % от стойноста на поръчката.
  2. Остатъка ( 30 %) и сумата за монтаж – след монтаж, запуск и настройки.
Възможност за разсрочено разплащане. Задължително е оглед на място за големи консуматори.

Огледите се уговарят и заплащат предварително по 0.42 лв. на километър считано от гр.Пловдив, а цената за огледа се приспада от сумата по договора.

Фирмата работи само с корпоративни клиенти и дейността и не е обвързана по никакъв начин по смисъла на ЗЗП.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Фирмени клиенти
Изпълнени проекти - Фирмени клиенти
Брой снимки: 15
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.