ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Най често задаваните въпросиЗа електродни котли - затопляне на големи и малки количества вода.

Клас на мощност:
Мини котли до 10 KW., малки котли до 50 KW.,средно мощни котли до 200 KW., мощни котли до 500 KW. и свръхмощни над 500 KW.Напълно заместват котлите с твърдо гориво, нафтови котли, газови котли, пелетите и другаде където има нужда от загряване на големи количества вода. Електрически котли без нагреватели и електромеханични движещи се части гаранция за дълготрайна употреба над 15 години.

1 Въпрос: За какво се използват котлите?
Отговор: За загряване на вода от 1 градус до 150 градуса по С.

2Въпрос: Къде са приложими електродни котли?
Отговор: В хотелите за отопление и санитарни нужди и затопляне на басейни, административни сгради за отопление, в хранително-вкусовата промишленост за „водни бани” / промиване / - измиване на стъклен амбалаж, пивоварниците, винзаводи, за производство на спиртни напитки, автоклави, в мандрите за пастьоризация, в отопляването на големи помещения чрез обдухватели или подово отопление, като помощни при термопомпите и чилърите, слънчевите отоплителни инсталации, за бактериологични филтри към басейните, в козметичното производство и мн.други.

3 Въпрос: Какъв е разхода на ток сравнение с другите отоплителни съоръжения?
Отговор: Виж сравнителната таблица

4 Въпрос: Какъв топлоносител се използва?
Отговор: Само и единствено чиста питейна вода.

5 Въпрос: Слага ли се сол или други примеси във водата която се загрява?
Отговор: НЕ, само водопроводна питейна вода.

6 Въпрос: Уврежда ли уплътнителите в водната инсталация поради електролизата?
Отговор: НЕ електролизата се извършва само в специалната конструкция и не може по никакъв да повреди уплътненията или резбовите връзки или помпите.

7 Въпрос: Безопасно ли е след като се пуска директно ток във водата?
Отговор: Напълно безопасно - електродно загряване  се извършва само в специалната конструкция и не може по никакъв начин да се получи пробив във системата без тя да бъде разрушена механично. Въпреки това има стандартни защити  по БДС  и фирмени. 

8 Въпрос: При срязване по време на работа на „нулевия проводник” получава ли се токов удар?
Отговор: При срязване на „нулевия проводник” задейства електрическата защита. В случаи че и тя не сработи при многофазните модели спира работа котела а при трифазните започва да работи на три фази, което задейства някои от трите защити по температура и налягане. Има диелектрична изолация с работно напрежение 7000 V, при работно на котела 380 V.

9 Въпрос: Ако се запусне да работи котела без вода какво се получава?
Отговор: Нищо- просто котела не работи.В котела няма нагреватели които да изгорят при липса на охлаждаща течност.

10 Въпрос: Има ли контактори или релета?
Отговор: НЕ напрежението се подава чрез електронни ключове-тиристорни двойки или симисторни ключове.

11 Въпрос: Кое е по изгодно газов или електроден котел?
Отговор: Разхода та ток изразено в лева за загряване на едно и също количество вода сравнено с газовите е по ниско с около 8-12 % , плюс това отпадат разходите за включване и пренос както при газта.

12 Въпрос: От къде идва икономията на ток?
Отговор: Първо от високото КПД, което е над-всички котли към момента. Високото КПД се дължи на факта, че самата вода става нагревател и това води до незабавно загряване на водата и влизане в икономичния режим на работа. Площта на загряване е голяма а температурата е сравнително ниска. При конвенционалните нагреватели нагревната площ е много малка а температурата много висока / над 805 С в сърцевината на нагревателя което изисква много ел.енергия / Второ - конструкцията е създадена да съхранява вложената топлинна енергия и да я отдава равномерно. Трето - разхода на ток се дозира по електронен път като се елиминира предозирането на ел.енергия както е при релейно-контакторните системи, иначе казано ако трябва на един 100 KW котел 5 W към дадена секунда той получи 5 W а не всичките 100 KW, както при релейните варианти на управление.Четвърто - електричеството се подава на импулси.Пето - икономията се постига чрез специален софтуер разработен специално и единствено за котлите.Начин на работа и логика на управлението - виж упътването към котела.

13 Въпрос: Загрява ли бързо водата?
Отговор: Скорост на загряване не може да се сравнява тъй като към днешно време няма друг котел с по-голяма скорост на загряване.

14 Въпрос: Покрива ли нуждите от топла вода ако количеството е голямо и с променлив обем?
Отговор: Напълно-единственото условие да се достави точно определения котел към съответната инсталация.

15 Въпрос: Каква мощност е необходима и как да се изчисли?
Отговор: Нужния ви котел като мощност се изчислява по класическата формула не по-различно от другите системи.

16 Въпрос:Каква е гаранцията за енергийната ефективност?
Отговор: Всичките котли от клас „средни” и по мощни имат вграден електромер и брояч на времето през което е работил котела - т.е времето по киловатите дава разхода на ток за час, ден, месец и т.н.

17 Въпрос:
Възможно ли е да се ползва лизингови схеми на изплащане?
Отговор: Да възможно е и е въпрос на договорка.

18 Въпрос: Кой извършва монтажа?
Отговор: Представител на фирмата.

19 Въпрос: Няма ли монтажа да пречи на текущата експлоатация при работещ обект?
Отговор: Почти винаги монтажа се извършва след като всички предварителни монтажни работи са извършени и остава свързването на две тръбни връзки. Максималния престои поради монтажни дейности е в рамките от 1 час до 3 часа. Монтажа може за се извърши в ден и час когато потребителя не експлоатира своята инсталация активно - т.е. по всяко едно време от годината.

20 Въпрос: При аварийна ситуация как се процедира при моделите „среден и нагоре”?
Отговор: Има резервен авариен режим, които се стартира за 1-2 минути. При съществуващи инсталации винаги се запазва предишния котел като резервен вариант. Рекламации се отстраняват до 3 дни независимо от местонахождението на територията на страната.

21 Въпрос: Възможно ли е котела да образува водород или водородна смес?
Отговор: Водород се образува при чиста електролиза от правотокови системи. Котлите работят само с променлив ток.

22 Въпрос: Събира ли котлен камък котела?
Отговор: Не само че не събира, но и разбива котления камък във водата.

23 Въпрос: Затопля ли басейни след като са с голямо количество открита вода?
Отговор: Да, но задължително котела трябва да е пригоден за отопление на басейни. Конструктивно тези котли се различават съществено от другите за производство на топла вода.

24 Въпрос: Какви топлинни диапазони работят котлите?
Отговор: От 1 до 15 С като помощни - при термопомпи и чилъри. До 35 С за подови отопления и ниско температурни нужди. До 72 С за стандартните отоплителни инсталации. Котли за специални нужди като автоклави и инсталации на вода с високо налягане и температура до 150 С.

25 Въпрос: Водата в котела при продължителен престои не създава ли бактерии?
Отговор: Електрическото поле унищожава всички бактерии и спори във водата и по стените на котела.

26 Въпрос: Как работят бактериалните електродни филтри?
Отговор: Те напълно заместват бактериалните филтрите и химикали използвани в басейните . Черпят малко електричество и спестяват сериозни средства от икономията на препарати и филтри.

Характеристика на котлите:
Котлите са напълно автоматизирани и работят
самостоятелно, имат вградена система за икономия на ток и са енергиен клас „А+”/ с най висока енергийна ефективност /.
  • Чрез времевите / температурни контролери могат да се задават различни режими на работа: например да се задава висока температура на водата през времето на нощната евтина тарифа и да се съхранява и използва гореща вода през времето на скъпата тарифа. При котела за отопление автоматично се променя температурата на водата за отопление в зависимост от нуждите и външната околна температура, което води над 25 % допълнителна икономия на ток - доказан в световната практика метод.
Плюс горе изброените са вградени още 8 допълнителни технологични метода за намаляване на консумираната електроенергия - електронни, софтуерни и механично конструктивни, които са патентовани разработки на фирмата. Загряване на вода на ток с нашите електродни котли е по-икономично и с по-високо КПД  от всички други - Чилърни системи ( термопомпи ), стандартни ел.котли от 30 до 40 %, от твърди - /отпада труда /, от течни - газъол до 30 % и нафта от 3 до 5 пъти. Ел.котела се съобразява с метрологичната обстановка и коригира разхода си на ток спрямо околната температура с помощта на цифрова електроника с дисплей на всеки две минути. - Електрониката достига абсолютна точност на зададената температура и има брояч на работните часове с неизтриваема памет. - Унищожава на 100 % бактериите във водата която циркулира през ел.котела, а също и котления камък.
  • Контролер за настройка на време и температура – пълна автономна работа
  • Стандартни защити  по БДС  и фирмени.
  • При повреда има резервен режим които работи по принципа на основния.
  • Настройките на параметрите са достъпни за персонала и не представляват сложност за техническите лица.
Ел.котела има дълъг срок на експлоатация, тъй като липсват нагреватели, контактори и механично движещи се части. Превключването става чрез електронни ключове, които имат дълъг живот и висока надеждност. Използвана електроника на Моторола, Сименс, АЕГ и БОШ - Германия.

Гаранционни срокове и обслужване:
Гаранцията за котлите е 24 м, след това фирмата поема задължение за поддръжка на абонаментни начала или на повикване - по избор на инвеститора.


Срокове за изработка:
Технологичното време за изработка е от 20 до 40 календарни дни в зависимост от сложността, считано от следващия работен ден от датата на авансовото плащане.


Цените важат до една седмица след представяне на офертата, а след тази дата при промяна на ценовия пазар офертата ще бъде съобразена с тази промяна.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Фирмени клиенти
Изпълнени проекти - Фирмени клиенти
Брой снимки: 15
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.