ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Икономия при газоразрядни лампи за общини и мн. другиСИСТЕМА ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ  ПРИ ГАЗОРАЗРЯДНИТЕ ЛАМПИ.  ОБЩИНИ - УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЦЕХОВЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦИ, АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ И ДРУГИ


energo.jpg      Газоразрядните лампи са част от осветителните тела, монтирани най-често на обществени места като улици, булеварди, паркове и градини за подсигуряване на осветеността на същите. В промишлени обекти, цехове, хотели, болници и административни сгради също се използуват газоразрядни лампи от типа на луминисцентни (тръбни – тип пура) осветителни тела.
     Системата  е лесна за адаптация към вашата инсталация. Чрез нея се намалява консумацията на ел.енергия при газоразрядните лампи   без да се извършват преустройства на съществуващите ел. съоръжения. Монтират се допълнителни ел.табла  и захранването на лампите става по начин (предмет на патентна защита), който гарантира спестяване на електричество над 30 % без промяна в осветеността. Допълнително икономия се постига от начина на управление и енергийния одит съобразен с обекта. Системата удължава живота на лампите чрез което се постига икономия от поддръжка и закупуване на нови осветителни тела на по-голям интервал от време. Ел.таблата не изискват намеса на персонал и работят самостоятелно по предварително зададен енергиен план на работа.
     Системата е приложима и при енергоспестяващите газоразрядни лампи т.е. тя е икономия на икономичните лампи.

 Общини - Улично осветление - Икономия на Ток и Автоматично управлениев едно!
 
Лесно без смяна на лампите!

Всеки кмет и общински служител знае колко високи са разходите за ток и поддръжка на уличното осветление.Проблеми с автоматичното включване и изключване на лампите тяхната подмяна и високия им разход на ток. На всички тези проблеми има решение.Фирмата произвежда, доставя,монтира и подържа електронни табла с вградена система за икономия на ток и автоматика на улично осветление.
Какъв е икономическия ефект от съоръженията?
В зависимост от модела резултатите са над 30 % икономия на ток за всеки час работа на ел.таблата.Вградената електроника не само намаля разхода на ток но и удължава почти двойно срока на експлоатация на самите лампи.Това означава два пъти по малко разходи за закупуване и най вече скъпата и трудоемка работа по смяната на газоразрядните улични лампи.
Как се монтира съоръжението? Колко е сложно и скъпо ли е това?

Ел.таблата се монтират до съществуващите такива чрез бързи механични връзки и лесен монтаж.
Няма подмяна на лампите, височинна дейност и нуждата от специализиран персонал.Монтажа може да се извърши от електротехниците от общината или от представител на фирмата.На практика отнема час и половина.
Как работи съоръжението?
С настъпване на залеза по сигнал от датчик, таблото включва лампите.След изтичане на технологичното време за да влязат лампите в работен режим се преминава в икономичен режим на работа.В зависимост коя програма е избрана според нуждите и вижданията на общината,така работи системата.Например имаме парково осветление- от практиката се знае че примерния парк не се посещава от граждани след 23 ч. Има множество от варианти например да се намали силата на светене след полунощ до комфортния минимум, да светят през една лампите, да светят през една с различен интензитет и на зазоряване при достигане на нужната дневна светлина да се изключат. Друг пример: натоварен булевард може да се регулира така че лампите да „харчат ток” по зони. Същия булевард има нужда от различна осветеност при залез слънце, през почивните и работни дни както и в най-тъмната част на денонощието /след полунощ/. Съобразно посочените осветителни нужди се пригажда всяко табло индивидуално на всяка улица. Настройките могат да на извършат както от специалисти на фирмата така и с лекота от персонала на общината.
Как става икономията на ток?
Първо - никога не работят лампите и една минута излишно, не работят с мощност и един ват в повече от колкото е нужно. Така се осветява улицата според нуждите с минимален разход на ток. Второ - световно познатата практика за намаляване с известен процент на напрежението подавано към лампите, което намаля и консумацията. Трето - има вградена електроника за преобразуване на мрежовата честота и импулсно подаване на напрежение. Четвърто - електрониката”знае”кои е текущия ден и дата както и кои сезон. Знаем че нуждата от осветеност през различните сезони както и през почивните и не натоварени дни е различна. Пето - регулира се осветлението по зони на лампите. Шесто - системата „преценя” с колко да задържи или изпревари на конкретната улица включването/изключването. Само от тази опция се реализира икономия на ток на една средна улица над 4300 кв/ч.годишно!. Има вградена система за автоматично регулиране на тока/ А /подаван към лампите. Осмо - нашите специалисти изготвят програма спрямо нужните улични отсечки, като се използва компютърна програма и по този начин се елиминират човешката преценка и евентуална грешка. Девето - системата работи сама автоматично затова е и икономична. Липсват класическите фоторелета или часовници за включване на лампите които се влияят от метрологичните промени и дават големи грешки стигащи до преразход на повече от 30000 /тридесет хиляди / кв./ч. годишно на средно голяма улица с мощност 40-45 кв/ч. Десето - първите две години от експлоатацията общината спестява всички средства по поддръжка на съществуващите стари ел.табла тъй като те на практика не работят и е без значение дали са повредени или не.
Надеждни ли са технически съоръженията?
Ние поемаме пълна гаранция за безотказност на таблата и въпреки това в случаи на повреда таблото има резервен режим на работа. По този начин улицата ще е осветена винаги независимо от евентуално възникнали техническите проблеми в произведените от нас ел.табла.

Защо трябва да изберете нашите продукти?
За икономия на средства за надеждност, затова че е произведено в България, затова че цените са съобразени с икономиката, затова че поддръжката е от българска фирма, затова че парите дадени за таблата отиват отново в нашия народ.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Ел. Котли
Продукти - Ел. Котли
Брой снимки: 76
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.