ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Отопление и БГВ


"ВЕИ БГ" EООД пусна на пазара нов по-компактен вид ел. котли:
 
Важно: Една Основна характеристика и предимство на нашите ел.котли спрямо останалите са, че през нашите системи минава единствено и само Вода а не Електролит, Соли, Примеси или други.
Цените които ще ви бъдат дадени въз основа на вашето питане само по телефона или чрез формата за запитване са на 90 % точни преди оглед на место и ще включват:  Изработка, Доставка,  Монтаж, Настройки, Работни проби и Запускане. В цената не е включена  външна автоматика, ако такава е необходима. Цените са без ДДС и важат само за територията на Р. България. 
Конкурентни цени спрямо качеството на изделието. 
 
Бърза възвращаемост на инвестицията – от 12 до 30  месеца спрямо заявените мощности, а за електродните котли над 50 kw е Един Отоплителен Сезон.

Видове котли, начин на работа и цени.
 
Производство на Енергоспестяващи Електродни Котли за Отопление и Битова Гореща вода - БГВ: Близо четири пъти по бързо и два пъти по-икономично. 

Представяме ви новия вид подгряваща система с висок контрол на температурния процес. 
Как става? Чрез анодно катоден процес се затопля  вода, която може да се използва директно или чрез топлообменници при загряване на други течности - например бойлери, парно, маслени бани и др. Разхода на ел. енергия е от 30 до 40% по-нисък от обичайните нагреватели. Времето за загряване е близо четири пъти по–бързо от другите нагреватели. Живота на анодно-катодната система е между 8 и 15 години. Процесът на загряване е напълно безопасен и в случай че няма вода в системата, системата не работи и не може да дефектира никакъв нагревател. Управлението на процесите става с цифрова процесорна техника,точността е между 2 и 0.5ºС. Подходящо за вашия хотел, сграда, производство или отопление, паро-генератори; бойлери; парно; котли; маслени и водни бани; подгряване на различни течности от 0 до 95ºС; помощни пити за въздушни конвектори, както и като въздушно отопление (нагрява водата на топлообменника вместо нагреватели). Подходящо е още за изграждане или преустройство на вече съществуващи втасални (произвежда едновременно пара и топъл въздух с висока точност ). Чрез анодно катодното управление може да получавате затоплен въздух, вода или други течности със занижен разход за големи работни помещения. 

Пример за разход на електричество:  При 24 kw котел разхода на ток е 6-9 kw/h. За затопляне на 100–120 м ³ въздух, разхода на ел. енергия е в рамките на 2–3 kw.  При друг вид ел.отопление разходът е 6–8 kw (например чрез обдухватели). За затопляне на 200 литра вода за паро генератори са нужни между 12 и 24 kw (в зависимост от модела и вида). Чрез анодно катодната система са ви нужни между 4 и 8 kw и 1015 минути време (в зависимост от топлообменника) за загряване или по-бързо, ако това е нужно. Нашите котли се свързват перфектно в комбинация:солар–камина-ел. котел, солар-ел. котел, сoлар-ел.котел и камина-ел.котел. Решава се изцяло проблема с междинните сезони-пролет, есен,когато слънцето не е достатъчно, а отоплението на дърва предозирано или излишно, а също и проблема с топлата вода изцяло през цялата година. Унищожава на 100 % бактериите във водата която циркулира през ел.котела, а също и котления камък.Котлите имат вградена цифрова електроника, която контролира топлинния процес на водата 92 – 93 %, а на електричеството – 99 %. За сравнение при твърдите горива % на КПД е 30 , а котлите на нафта имат 40 % КПД и трудно управляем процес. При нашите котли КПД е много по-високо от нафтата и твърдите горивo. Съоръжението е компактно и с мощности до 6 KW,  9, 15, 24, 30, 40, 50, 64, 75, 93, 110 kw - до MW.
 
Всички котли могат да работят като основни или резервни под-нагреватели паралелно със съществуващата система. Монтаж без прекъсване работата на хотела или съоръжението ( или максимум до 1 час спиране ). Пълна автоматична работа без намеса на персонал-оторизиран и личен достъп за настройки. Архивиране на работни данни. Пълен контрол на направения разход на ток. Резервен режим на работа. Загряването на вода на ток с нашите електродни котли е по-икономично и с по-високо КПД от всички други - Чилърни системи ( термопомпи ), стандартни ел.котли от 30 до 40 %, от твърди - /отпада труда/, от течни - газъол до 30 % и нафта от 3 до 5 пъти  Направете си топлата вода евтина - решете проблема само с 1 обаждане. Цените са без ДДС, не са окончателни и са валидни до една седмица след представянето на офертата! Възможност за разсрочено разплащане. Желателно е оглед на място за големи консуматори.Огледите се уговарят и заплащат предварително по 0.42 лв. на километър считано от гр.Пловдив, а цената за огледа се приспада от сумата по договора. 

Важно: Ако желаете вашата заявка да бъде изпълнена в месец.....Х....и   ден .....Х....моля да договорираме, заявите и капарирате изделието, защото при нас всичко се планува предварително. Например: мателиали, брои поръчки по месеците, ангажиране на допълнителна работна ръка ( ако се наложи ), срокове за изпълнение и мн.други. Предварителното минимално капариране ви гарантира точния ден на изпълнение. Благодарим  предварително за разбирането. 
 
Електродни котли: видове и начин на работа 
 
Фирмата произвежда три вида котли за стандартна експлоатация, която е извън производствените нужди – за БГВ, отопление или комбинирано за хотели,сгради и др.
Основната разлика на трите вида котли е тяхната енергийна ефективност и разбира се - удобството, което се създава,като работят на принципа / включваш и забравяш /. Описаните по долу функции на котлите се възприемат от масовия потребител като допълнителен комфорт и от тази негова гледна точка и за някоя ненужна опция. Всъщност, освен че водят до комфорт, основната задача на тези функции е снижаването на разхода на ток. Например автоматичното включване / изключване на котела по зададено време, програмно, а не ръчно води до 7-8% месечна икономия на ток.Когато се разчита на ръчно включване/изключване, това увеличава месечната Ви сметка за ток. Защо е така? Елементарно е - нима може да ставате рано сутрин всеки ден в 6 часа и да изключвате котела в края на нощната тарифа, или от 2-5ч през нощта да стоите будни и да намалявате и увеличавате ръчно температурата на водата. Може ли всяка вечер да не спите, за да следите живачния термометър, оставен на терасата с цел икономия на ток, като си регулирате ощността на котела и т.н. и т.н.? Така че, ако някой разчита, че ще настройва сам своя котел денонощно, дълбоко греши и следва да приготви повече пари за отопление.Вярно, котлите са от 30 до 40% по-икономични от стандартните си събратя, но не ли е по-добре с малко повече електроника да спестявате 7-10% дори и до 18-20% на всеки час работа на котела? Само от тези допълнения за няколко години спестявате пари за още един котел.Допълнителната инвестиция на фона на общия строеж или ремонт е равен на 0.0005 - 0.0010% от общата цена,така че изборът е логичен , но е само Ваш.....!
 
Видове котли:
Клас „С”
Потребителят задава температурата на водата и котелът работи като поддържа зададената температура на водата, която излиза от котела.При този модел температурата в отопляваните помещения се регулира чрез термоглави на всеки радиатор в стаите.Подходящ модел за временно обитавани сгради и помещения.
Клас „В” среден клас модел
Потребителят задава еднократно седмичните часове на работа и температурата на водата през тези работни часове.Например: преди да се приберете от работа - да се включи котела,а после след полунощ - да намаля малко температурата на водата с цел икономия на ток.Това по никакъв начин не се възприема негативно от спящ човек,напротив: лекото понижаване на температурата на въздуха създава по-добри условия за почивка. Сутринта, преди да се събудите отново - да се увеличи температурата до желаната комфортна, а малко преди да излезете – котелът сам ще се изключи или премине в икономичен поддържащ режим на работа – зависи от Вашето виждане по въпроса! Този клас котли имат четири различни режима на работа за всеки отделен ден в седмицата. Опция за извън програмно включване / изключване при нужда от това, например, когато се прибирате непланувано в дома.
Клас А с най-висока енергийна ефективност
Потребителят задава еднократно седмичните часове на работа и температурата на въздуха на отопляваните помещения. Котелът следи външната, вътрешната температура, температурата на входящата и изходящата вода на котела. На всеки 90 секунди коригира разхода на ток спрямо моментната нужда . Следи външната метрологична температура, като повишава или понижава мощността на котела точно толкова, колкото е нужно към момента. Това води до драстични съкращения на консумираната електроенергия. Особено ефикасен при преходните сезони есен-пролет. Котелът има вградена функция против замръзване, автоматично се включва и поддържа 5 С, ако температурата в помещението се понижи под критичната. Само тази функция може да спести маса средства за ремонт на инсталацията, ако при студено време, когато котелът не е бил включен и студът е повредил инсталацията. Към този модел може да се включи домашният компютър, както и външно устройство за активиране - включване / изключване по телефона. Софтуерът на този модел съдържа всички доказани добри практики, които са известни към момента за контрол и управление на отоплението. Допълнителните подобрения, направени от фирмата, създават венеца на перфектната регулираща система, допринасяща за огромни икономии на своя потребител. Като заключение моделът допуска и програмни подобрения, които в бъдещето неминуемо ще възникнат, както е в крак със световните тенденции за енергийна ефективност.


Фирмата работи само с корпоративни клиенти и дейността и не е обвързана по никакъв начин по смисъла на ЗЗП.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
За басейни
Продукти - За басейни
Брой снимки: 7
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.