ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Отопление на басейни

Във връзка със засиления интерес към котлите за подгряване на басейни.

 Съоръжението представлява метална конструкция,  сходна на тези котли за отопление, като се различават по височината. Котлите за басейни са по-високи и могат да достигнат височина до 135-140 см, мерено от пода.Загряват входящата (хладка) вода, идваща от басейна и доставят затоплена до 45 или повече градуса към същия. Дебитът е равен на този от циркулационната помпа и не влияе на количеството вода, движеща се по трасето. Котелът може да бъде с една, две или повече секции, в зависимост от тръбната разводка. Иначе казано, ако вашият басейн има повече от една циркулационна тръба, котелът ще копира броя на тръбите. Всеки кръг (контур, секция) може да работи  самостоятелно и независимо от другите, на различни режими или в синхрон. В случай че басейнът има нужда от електрически филтър, той може да се постави в общия корпус към котела.
Максималният разход на ток е до 1/5-1/4 от заложената мощност на котела. Пример: при 10 kW котел-2,00 - 2,5 kW/h. При 100 kW-20-25 kW и т.н.
 При минимална мощност, т.е., когато котелът влезе в икономичен ( поддържащ) режим, разходът на ток е 8-12 % от мощността. Пример: при 10 кW - 0,8 - 1,2 kW. При 100 кW- от 8 до 12 kW. Времето, през което работи на икономичен режим и времето на максимален ( натоварен) режим е приблизително 30-70 % от времето. 70 % икономичен режим, 30 % - максимален.
 Електрически филтър за басейни - унищожава всички живи микроорганизми, спори, клетки, които водят до позеленяване на водата или заразоносители.
 Принцип на работа:
 Обща информация - всеки жив организъм, дори едноклетъчните, имат собствено микро биоелектрическо поле, равно на няколко микроволта. При преминаване на клетките през електрическото поле, жизненият им цикъл мигновено спира, поради голямата разлика в електрическия потенциал. След филтъра водата излиза само с невидими мъртви микроорганизми, които не замърсяват водата.
 Габарити на филтъра в см:
Височина - 135, Широчина – 30 - 50, Дълбочина – 30 - 40.
 Разход на ел. енергия: от 1,3 кW до 3,5 кW, в зависимост от модела (типа) басейн.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Прояви
За нас - Прояви
Брой снимки: 37
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1064 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.